Çalışmayı düşünen EYT’lilere uyarı

EYT düzenlemesinin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.

Yeniçağ’da yer alan habere nazaran, emekli olduktan sonra tıpkı iş yerinde çalışmayı planlayanlara yönelik Yargıtay’dan değerli bir karar çıktı.

KIDEM TAZMİNATI

Yüksek Mahkeme; emeklilik sebebiyle işten ayrılan çalışanın tekrar tıpkı iş yerinde çalışmaya başlaması halinde, emekli olunan tarihte kıdem tazminatı ödendiği için çalıştığı 2. devir için kıdem tazminatı ödenmemesi gerektiğine hükmetti. Uzmanlar, çalışmayı planlayan EYT’iler için kıdem tazminatı ihtarında bulunuyor.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA BİREBİR YERDE ÇALIŞAN İŞÇİ

Bir kamu kurumunda taşeron firma bünyesinde çalışan personel, emekliliğe ayrıldıktan sonra tıpkı iş yerinde çalışmaya devam etti.

İstifa eden personel, tazminat alamadığını belirterek İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Davacı personel, kıdem tazminatı, yıllık müsaade fiyatı ile ulusal bayram ve genel tatil fiyatı alacaklarının davalılardan ortaklaşa müteselsilden tahsilini talep etti.

Davalı şirket, talep edilen alacaklardan sorumlu tutulmalarının yerinde olmadığını ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, kıdem tazminatını personelin istifa ettiği aydaki aldığı fiyat üzerinden hesaplanması gerektiğine hükmetti.

Taşeron şirket, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

MAHKEME: KIDEM TAZMİNATI ALAMAZ

Kararda; davacının Toplumsal Güvenlik Kurumundan yaşlılık aylığı almaya başlamasına karşın asıl patrona ilişkin iş yerindeki çalışmasına kesintisiz çalıştığı, bu çalışmasının istifa ile sonuçlanması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamayacağı hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi:

“Emeklilik tarihine kadar geçen müddet için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır. Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma mühleti tarafından kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de, tazminata temel fiyatın belirlenmesinde kusur yapıldığı anlaşılmaktadır. Karara temel alınan uzman raporunda, davacının 30.06.2012 tarihindeki fiyatı ile o tarihteki yol yardımı toplamı dikkate alınmak suretiyle, tazminata temel fiyatın 1.193,03 TL olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona erdiğinden bu periyoda ait çalışma müddeti ile bu devir sonundaki fiyata nazaran kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında temel alınması gereken (son) fiyat, davacının emeklilik tarihindeki fiyattır. Gerek fiyatın, gerekse fiyata ek edilecek yardımların nakdî pahası belirlenirken davacının emeklilik tarihi olan 25.07.2011 tarihi temel alınmalı, bu tarihteki tazminata temel fiyat ölçüsü üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Kıdem tazminatına temel fiyatın belirlenmesinde kusur yapılarak karar kurulması bozmayı gerektirmiştir.”

UZMANLAR UYARDI: MAĞDUR OLABİLİRSİNİZ

Öte yandan uzmanlar, EYT düzenlemesiyle emekli olup, birebir iş yerinde çalışmayı planlayanlar için kıdem tazminatı ikazında bulundu. Uzmanlar, “Yaşlılık aylığı bağlandığı andan itibaren kıdem tazminatınızı alın. Çalışmaya devam etseniz de Yargıtay’ın kararında olduğu üzere mağdur olabilirsiniz. İlerleyen yıllarda mağduriyet yaşamamak için emekliliğe ayrıldığınız tarihte tazminatınızı alın.” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir