Çiftçi ne ekeceğini önceden bildirecek

Planlı üretim yapılmasını öngören sözleşmeli tarım modeli ile devlet, çiftçiyi ne üreteceği konusunda yönlendirecek. Üretici ekim devrinde tarlasına ne ekeceğini bildirmek zorunda olacak. Bildirimde bulunmayanlara yaptırım uygulanacak.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere nazaran, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uzun vakittir üzerinde çalıştığı kontratlı üretim modeline yönelik taslak, 1 Ekim’de çalışmalarına başlayacak Meclis’in öncelikli bahislerinden biri olacak. Tarımda önceliğin stratejik eserlere verilmesini amaçlayan taslak ile çiftçi tarlasına başına nazaran ekim yapamayacak. O yıl hangi esere gereksinim varsa, Bakanlık planlama yaparak ona nazaran ekim müsaadesi verecek. Bu kapsamda, üreticiler ekim devrinden evvel Tarım Vilayet Müdürlüklerine başvuracak. Ne üreteceğini, ne kadar üreteceğini, nerede üreteceğine yönelik müsaade alacak. Onay alması durumuna ekim yapacak. Ekilecek eserin ne olacağına bir manada devlet karar verecek. Bakanlık her yıl arz açığı olan eserleri belirleyerek, çiftçiyi bu eserleri ekmesi konusunda yönlendirecek. Üreticiye, devletin onay verdiği eseri ekmesi durumunda, eser alım garantisi verilecek. Üretici ne ekeceğini devlete bildirmezse, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Ayrıyeten devletin üretici ve tüccarı bir ortaya getirerek mukavele yapmalarını öngören bir sistem de kurulacak.

Mülkiyet-kullanım hakkı ayrımı

Yine tarım yerlerinin boş kalmasının önüne geçilmesi için mülkiyet hakkıyla kullanım hakkını birbirinden ayıran bir düzenleme yapılacak. Bu kapsamda, bir yıl boyunca üretim yapılmayan topraklar devlet tarafından tespit edilecek ve sahibine aşikâr bir kira bedeli ödenerek, üretime açılacak. Düzenleme ile köyde tarlası olup da, kentlerde yaşadıkları için atıl hale gelen bu yerlerin üretime açılması amaçlanıyor.

Gelir müdafaa sigortası

Önümüzdeki yıl hayata geçecek bir öteki uygulama ise ‘Gelir Muhafaza Sigortası’ sistemi olacak. Buna nazaran, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bünyesinde hayata geçirilecek Gelir Muhafaza Sigortası sisteminde, poliçede yazılı primin yüzde 60’ı devlet tarafından karşılanacak. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin yüzde 15’i peşin, kalan prim fiyatı da en geç poliçe bitiş tarihinden itibaren bir ay içinde alınıyor. Hem randıman düşüşü (her türlü afete karşı) hem de fi yat azalış riskine karşı üreticileri koruyan Gelir Müdafaa Sigortası ile randıman düşüşleri ve fi yat dalgalanmalarından doğabilecek gelir kaybı riski böylelikle teminat altına alınıyor.

Tarımsal girdi fiyatları yüzde 135 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 134,96, aylık yüzde 7,92 artış gösterdi. Bir evvelki aya nazaran ziraî yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 4,57, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 8.33 arttı. Geçen yıla nazaran ziraî yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 72,3 tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 145,32 yükseldi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir