İstanbul Finans Merkezi Kanunu kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Heyeti’nde, İstanbul Finans Merkezi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

AA ve DHA’nın haberlerine nazaran teklif, Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal rekabet gücünü memleketler arası alanda artırmak, finansal piyasalarla eser ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, memleketler arası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu güçlendirmek ve bu sayede İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) global finans merkezlerinden biri olmasını sağlamayı amaçlıyor.

İŞLETME 20 YIL MÜHLETLE YÖNETİCİ ŞİRKETE İLİŞKİN OLACAK

İFM’de tüm altyapı ve üstyapının işletilmesi, yönetilmesi, bağımsız kısımların ve alanların kiralanması ile kamuya ilişkin olan ve imar planında belirlenen işlevler doğrultusunda ilgili kurumlara tahsis edilmiş alanlar hariç olmak üzere genel hizmetlere ayrılmış yol, meydan, yeşil alan, park ve gibisi yerlere dair her türlü idare faaliyeti 20 yıl müddetle yönetici şirket tarafından gerçekleştirilecek.

İFM’de gerçekleştirilecek iş ve süreçlerin tek elden takibini yapmak, kamu kurum ve kuruluşları ortasındaki uyumu sağlamak hedefiyle tek durak ofis, ilgili mevzuat kararları gizli kalmak kaydıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından yönetilecek.

HARÇ VE VERGİ MUAFİYETİ

İFM’de yer alan taşınmazların kiralanmasına dair süreçler her türlü harçtan ve bu süreçlere ait düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna olacak. En az 3 ülkede etkin olarak faaliyet gösteren iştirakçilerin bölgesel hazine ve finansal idare merkezleri hakkında da bu unsur kararları uygulanacak.

İFM’deki taşınmazlar, sırf projesinde ve idare planında belirlenen gayeler doğrultusunda kullanılabilecek. İFM’de her çeşit ve ölçekteki mekansal plan, parselasyon planı, arsa ve arazi düzenlemesi, jeolojik ve jeoteknik etüt, mikro bölgeleme, harita ve kentsel tasarım projeleri yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak.

MUHALEFETTEN TENKİT: GAYRİMENKUL PROJESİNDEN İBARET

Görüşmelerde konuşan HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, İstanbul Finans Merkezi’nin bir gayrimenkul projesinden ibaret olduğunu söyledi.

İstanbul Finans Merkezi’nin, bir gayrimenkul yap-sat projesinin ötesine geçecek bir proje olmadığını belirten Toğrul, “Finans merkezi olmanın şartı, devasa bir yerleşke inşa etmek değildir” dedi.

Toğrul, İstanbul Finans Merkezi’nin milletlerarası bir finans merkezi haline gelmesi için hukuk devleti prensiplerine riayet edilmesi, öngörülebilir yasal çerçevelerin hukuk ve iktisat kurumlarına olan itimadı sağlaması, demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerinin garanti altında olması gerektiğini tabir etti.

‘MUAFİYETLERİN BİRÇOĞU ANAYASA’YA AYKIRI’

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “İstanbul Finans Merkezi” ismi altında verilen teklifinin bir inşaat ve rant alanı oluşturmaya yönelik düzenlemeleri içerdiğini söyleyerek, “Onun için bu teklifle birlikte ortaya bir finans merkezi çıkmaz” diye konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, teklifin İstanbul Finans Merkezinde gerçekleştirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerini düzenlediğini belirterek, “Öncelikle söylemem gerekir ki sağlamaya çalıştığınız muafiyetlerin birçoğu açıkça Anayasa’ya terstir. Kanun teklifiyle Türk parasından vazgeçmektesiniz” sözlerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir