Taşımalı eğitim nedir, hangi durumlarda uygulanır? Depremzede öğrenciler taşımalı eğitim

Taşımalı eğitim; nüfusu az ve dağınık yerleşim ünitelerinde, ilköğretim okulu bulunmayan yahut birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrencileri, taşıma merkezi ilköğretim okullarına, günü birlik taşımak ve böylelikle öğrencileri fırsat eşitliğinden yararlandırmak ve onlara daha nitelikli tahsil imkanı sağlamak maksadıyla yapılan bir uygulamadır.

Okulu bulunmayan nüfusu az ve dağınık yerleşim ünitelerinde bulunan ilköğretim çağındaki kız ve erkek çocuklar ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullarda bulunan öğrencilerin daha kaliteli eğitim-öğretim imkânına kavuşturulması, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanması maksadıyla, “Taşımalı İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim Uygulaması” yürütülmektedir.

TAŞIMALI EĞİTİM KARARI HANGİ DURUMLARDA ALINIR?

Ülkemizde taşımalı ilköğretim uygulamalarının münasebetleri çeşitli araştırmalarda aşağıdaki üzere sıralamıştır;

1. Eğitim yaygınlaştırılması: Her seviyedeki öğretimde okullaşma oranının arttırılması amaçlanmıştır. Zira dünyada okulun yerine hiçbir yetiştirme süreci konulmamıştır.

2. Yerleşim ünitelerinin dağınık olması: Nüfusu eğitim için kâfi olmayan yerleşim yerlerinde taşımalı ilköğretim uygulaması kaçınılmazdır.

3. İç göçler: Göç veren vilayetlerde nüfusun azalması, okullarda gereğince öğrenci olmaması, öğretmenlerin verimli çalışamaması üzere nedenlerle bu yörelerde taşımalı ilköğretim uygulaması gereklidir.

4. Eğitim niteliğinin yükseltilmesi: Kapasitelerinin altında çalışan okullar ile tek öğretmenli okullarda eğitimden istenilen randımanın alınabilmesi için bu okulların uygun merkezi okula taşınması birleştirilmiş sınıf uygulamasını ortadan kaldıracağı üzere istenilen randımanında alınmasını sağlayacaktır.

5. Fırsat eşitliğinin sağlanması: Eğitim hizmetinden yararlanmak isteyen lakin okul imkanı olmayan yurttaşlara, taşımalı eğitim uygulaması eğitim imkanı sağlayabilir.

6. Okullarda öğrenciler birbirlerinden ve öğretmenlerinden karşılıklı olarak etkileşirler. Tek öğretmenli okullarda yani köy okullarında öğrenciler sayıca çok az ve okul dışında geçen vakitlerinde da bir arada olduklarından, öğrenci etkileşimi yetersiz kalmaktadır.

7. Öğrenci sayısı az olan ve birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan köy okullarında öğretmen kendini derse gereğince verememektedir. Bu nedenle de okul başarısı düşük olmaktadır.

8. Tek öğretmenli okullar çoklukla kent merkezlerinden uzak köy ve mezralarda bulunmaktadır. Öğretmenler bu köylerde çalışmak istememektedirler.

9. Tek öğretmenli köylere gönderilen öğretmenler ekseriyetle aday öğretmenlerdir. Öğretmenlik, yöneticilik konusundaki bilgileri ve deneyimleri yetersizdir. Köy okullarında deneme yanılma yoluyla öğrenmektedirler. Öğrenciler en az 2-3 öğretmene denek olmakta bu durumda öğrenci başarısı ve okula ait tavırların değişmesinde kıymetli bir etkendir.

10. Tek öğretmenli köylerde vazife yapan öğretmenler çevresiyle
bütünleşememekte ve yalnızlık hissiyle yaşamaktadır. Bu durum
öğretmenlerin ruh sıhhati üzerinde olumsuz tesirler yapmaktadır. Öğretmenler mesleklerine olan ilgilerini kaybetmektedir.

11. Etrafıyla bütünleşemeyen köy öğretmeni hafta sonlarını ekseriyetle ilçe yahut vilayet merkezlerinde geçirmekte, yetersiz ulaşımda göz önüne alındığında cuma ve pazartesi günlerinin bir kısmı da köy de olmamaktadırlar. Bu durumda da eğitim ve öğretim mühleti kısalmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir