AYM kararını verdi: Ankara Valiliği’nin eylem yasaklarını ‘keyfi’ olarak nitelendirdi

Veli Saçılık, Adnan Vural, Aslıhan Han Özden ve Ömer Faruk Kök Ankara’da OHAL periyodunda gerçekleştirdikleri hareket nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

Süreç AYM’ye taşınırken bugün yayımlanan basın açıklamasında, “toplantı ve şov yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine” yer verildi.

Kararda ayrıyeten Ankara Valiliği’nin hareket kararının ise keyfi olduğu bildirildi.

Anayasa Mahkemesi’nin değerlendirmesi şu biçimde: 

“SOMUT TERÖR TEHDİDİNE ODAKLANDIĞI KONUSUNDA TEREDDÜT YARATMAKTADIR”

Ülkemizin harikulâde hâl dışında da birçok farklı terör tehdidi altında bulunduğu bir gerçektir. Keza ülkemiz terör örgütlerinin komşu ülkelerdeki faaliyetlerinden de birincil derecede etkilenmektedir. Tam da bu sebeple somut olgulardan hareket etmeksizin salt ülkemizde terör tehlikesi bulunduğu münasebetine dayalı olarak temel haklara yapılacak daima müdahaleler hakkın özünü ortadan kaldırma tehlikesi barındırır.

Üstelik müracaat konusu yasaklama kararlarının birçoklarında somut olarak S.Ö. ve N.G.ye takviye aksiyonundan ve bu aksiyonun yarattığı rahatsızlıktan, bir kısmında ise park ya da bahçe üzere vatandaşların ağır olarak tercih ettiği bölgelerde yüksek sesle hareket yapılması üzere nedenlerle etrafa rahatsızlık verildiğinden bahsedilirken terör tehdidine soyut olarak yer verilmesi, yönetimin takdir yetkisini kullanırken rastgele bir somut terör tehdidine odaklandığı konusunda tereddüt yaratmaktadır. 

KEYFİ OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Ankara Valiliği’nin müracaat konusu öbür yasaklama kararlarının tersine 30/8/2017 tarihli yasaklama kararı, Valiliğin internet sitesinde yer almamaktadır. Bu durumda müracaat konusu başka yasaklama kararlarının tersine Ankara Valiliğinin kamuoyuna uygun bir biçimde duyurmadığı görülen 30/8/2017 tarihli yasaklama kararına dayanılarak verilen idari para cezalarının demokratik toplum nizamının gereklerine uygun olduğundan kelam edilemez. Hakikaten makullüğü ve öngörülebilirliği ortadan kaldıran bu durum, yönetimin keyfî olarak hareket etmesinin önünü açabilecek niteliktedir.

“KESİNLİK VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİKTEN UZAK”

Ankara Valiliği’nin 21/1/2018 tarihli müsaadeye bağlama kararında ise müracaat konusu başka yasaklama kararlarından farklı olarak bir müddet belirtilmemiş; kararın geçerlilik mühleti, sona ereceği vakit büsbütün yönetimin takdir yetkisi kapsamında kalan ve bireyler tarafından hiçbir öngörülebilirliği bulunmayan, yurt dışında gerçekleştirilen bir askerî operasyona bağlanmıştır. Mutlaklık ve öngörülebilirlikten epey uzak bu türlü bir belirlemenin de yönetimin keyfîliğini gündeme getireceği açıktır. Bu nedenle Ankara Valiliğinin geçerli olacağı müddet gerçekleştirilen operasyonun sona ermesine bağlanmış olan 21/1/2018 tarihli müsaadeye bağlama kararı uyarınca verilen idari para cezalarının da bu sebeple demokratik toplum nizamının gereklerine uygun olmadığı değerlendirilmiştir.  

AYM: “İDARE EN AĞIR ÖNLEME BAŞVURMUŞTUR”

Ankara Valiliği, müracaat konusu yasaklama kararlarıyla bireylerin toplantı ve şov yürüyüşleri düzenleme hakkı tarafından, mühleti muhakkak olmayan kategorik  yasaklama kararlarıyla tıpkı etkiyi oluşturan bir külfet yaratmış; buna rağmen kamu tertibinin karşılaştığı tehlikenin harikulâde hâl önlemleri çerçevesinde işlerini kaybeden yahut onların yakınları olan ve ilgililere seslerini duyurmaya çalışan ya da fikirleri için paydaş bulmaya çabalayan müracaatçılar istikametinden yaratılan bu külfete baskın geldiğini hiçbir biçimde göstermemiştir. Ayrıyeten yönetim, müracaat konusu olayda yarışan kıymetler ortasında adil bir istikrar kurulabilmesi için daha hafif önlemler alınmasının yetersiz kalacağını hiçbir formda ortaya koymadan ilgili Kanun’da öngörülen en ağır önleme başvurmuştur.

HAK İHLALİNE KARAR VERİLMİŞTİR

 Bunun yanında müracaat konusu toplantılarda rastgele bir şiddet olayı yaşandığı da tespit edilmemiştir. Kamuoyuna ilan edilmeyen 30/8/2017 tarihli yasaklama kararı ve geçerli olacağı müddet bir askerî operasyonunun bitişi olarak belirlenen 21/1/2018 tarihli müsaadeye bağlama kararlarının öngörülebilirliği büsbütün ortadan kaldırdığı ve bu nedenle keyfîliğe yol açabileceği değerlendirilmiştir. Keyfî uygulamalara yol açabilecek bu kararların somut olayda hiçbir formda fevkalâde hâlin gerektirdiği ölçüde olmadığı sonucuna varılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan münasebetlerle toplantı ve şov yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir