Bahçeli: 15 Temmuz sıradan bir darbe teşebbüsü değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Ulusal Birlik Günü hasebiyle bir ileti yayımladı.

Bahçeli iletisinde şunları kaydetti:

“15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasına iman ve iradeleriyle direnen, direndikçe devleşen, nihayet kanlarıyla destan yazan, tıpkı vakitte terörle gayret esnasında şehadet şerbetinden içen kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.

O meşum ve zulmet dolu gecede hiçbir tereddüt ve tedirginliğe kapılmadan ağır silahlara ve sağanak üzere yağan mermilere meydan okuyan ve bu vesileyle de yaralanıp gazilik unvanı alan kardeşlerimize huzurlu, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum.

“BAŞIBOZUK ATAK DEĞİL”

15 Temmuz, yalnızca ve sıradan bir darbe teşebbüsü değildir. Yahut 15 Temmuz, vakit içinde TSK içinde habis ur üzere üreyen bir cuntanın, dar takımlı bir avuç satılmış üniformalı alçağın başıbozuk hücum ve suikast mekaniği de değildir.

“KAPANMAMIŞ HESABIN GÖRÜLMESİNİ HEDEFLEDİLER”

Konu yüzeysel ele alınacak bir bahis hiç değildir. Değildir, zira 15 Temmuz’da Türk milletine karşı yüzyıllara sari kapanmamış bir hesabın görülmesi hedeflenmiş; stratejik rotası kin, nefret ve öfkeyle çizilmiş tarihi nitelikli hasımlık ve huşunetin ölümcül vuruşu projelendirilmiştir.

“SON İKİ ASRIN EN YABANÎ SALDIRISI”

Hakikaten Türkiye ve Türk milleti son iki asrın en vahim, en yabanî, en vandal atak dalgasına maruz kalmıştır. Ve bu akın başta TSK olmak üzere, hayatın her alanına, toplumun her bölümüne zalim ve zehirli bir plan dahilinde yuvalanmış emperyalizmin kiralık maşaları eliyle yapılmıştır.

“CESARETLE ENGELLENDİ”

Zaman içinde palazlanan FETÖ, en sonunda Türk milletine silah çekmiştir. Anadolu’nun işgal ve istilası için adım adım yürüyen ve yürütülen hain bir projeyle Türk milletinin kendi yurdunda boğulması kurgulanmıştır.

15 Temmuz’da jetlerimiz, helikopterlerimiz teröristler tarafından gasp edilerek kanunsuz formda uçurulmuş, bilhassa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, emniyet ve MİT binaları bombalanmış, vatandaşlarımızın üzerine ateş açılmıştır.

Ancak imanla dolu kalpler ihanetle bezenmiş çürümüş vücutları ülkemizin her yerinde hamasetle engellemiş ve nihayet etkisiz hale getirmiştir. Türk milletinin istiklal ve irade gücü FETÖ’cü canilere 15 Temmuz’u zindana çevirmiştir.

“HIYANETE KARŞI SUR ÖRÜLDÜ”

Milletimiz kendi mukadderatına, kendi geleceğine, kendi varlığına hamd olsun can değerine sahip çıkmıştır. 251 vatan evladının kanı aziz vatan topraklarıyla karışmış ve hıyanete karşı inancın azametiyle adeta sur örmüştür. 15 Temmuz’da millet, zilleti mahvı perişan etmiştir.

Milli iradeye sürülmek istenen kara leke yeniden milletimizin azim ve kararlığıyla temizlenmiş, global komplo ve kumpas kahramanca ezilmiştir. Unutmayalım ki, halaskar zabitanlar periyodu çok geride kalmıştır.

“HUZUR CELLATLARININ SONU HÜSRAN OLACAK”

İhtilaleler, muhtıralar, cunta devranları tarihin çöplüğüne çoktan atılmış ve üzeri küllenmiştir. Türk milletinin ortak geleceğinin temeli; kardeşlik, ulusal birlik, hukukun üstünlüğü ve demokratik onurdur. Türkiye’mizin dayandığı taban ulusal ve manevi unsurlara, tartışılmaz anayasal temellere bağlıdır. Hiçbir çete, hiçbir paralel yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir darbe ve dağılma heveslisi mihrak bu yeri imha edemeyecek, hakikaten huzur cellatlarının sonu her daim hüsran olacaktır.

Parti aidiyetimiz ne olursa olsun; siyasi, ideolojik ve dünya görüşümüzün pusulası nereyi işaret ederse etsin, hepimiz Türk milletinin mensubuyuz ve hepimiz bu cennet vatanın sahibiyiz. Bizim müştereklerimiz vakit zaman bahse mevzu olan farklılıklardan çok daha fazladır.

“BAŞKA BİR TÜRKİYE YOK”

Anıda birsek, atide bir ve birlikte olacağız. Tarihimiz birse talihimiz de bir olacaktır. Zira biz büyük Türk milletiyiz. Diğer bir Türkiye yoktur. Ne yapacaksak, neyi başaracaksak, nereye varacaksak demokrasinin hudut ve tahammül çemberinde kalarak bunları yapacak ve Allah’ın müsaadesiyle de başaracağız. Muzaffer bir millete hezimet yaşatmaya hiçbir melunun nefesi yetmeyecektir.

Türkiye Cumhuriyeti her musibeti def edecek kararlılık, yeterlilik ve kuvvettedir. 15 Temmuz 2016’da, Gazi Meclis’e bomba atacak kadar gözü dönen erdemsizler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir modülü, bir üyesi ahlaken ve esasen asla olamayacaklardır.

“FİTİL FİTİL GETİRMEK NAMUS BORCUMUZ”

Bundan sonra da ülkemize kast eden vatan hainlerinden hesap sormak, bunların yediğini içtiğini burunlarından fitil fitil getirmek hepimizin namus borcudur. Demokrasiye sahip çıkarak büyüyeceğiz. Türk milleti müsterih olmalıdır; berbat, melanet ve şer emellere karşı tam bir kenetlenmeyle huzurlu, inançlı ve parlak bir geleceğe günbegün ulaşacağız.

Yanılıp yenilip bu iradeyi baltalamaya yeltenenlerin elbette acıklı akıbetlerine katlanmaktan öbür seçenekleri de olmayacaktır. Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet’i muazzam bir uğraşın, harika bir diriliş sürecinin yapıtı ve sonucudur.

“TÜRKİYE KORSAN BİR DEVLET DEĞİL”

Ve bu tarihi gerçeğin hiçe sayılması, yıpratılması yahut inkar edilmesi vatana ve millete kast etmekle muadil bir cürümdür. Türk milleti 30 Ekim 1918’den 9 Eylül 1922’ye kadar birçok badire ve belaları yenerek bağımsızlığını elde etmiş, tarihî seyahatini inançla sürdürmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti korsan bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti rüştünü ispat edememiş, hukukun ayaklar altında süründüğü yeni yetme çadır ve çukur devleti de değildir. Kaldı ki tam aykırısı bir aksiyon yahut teşebbüse sessiz kalmamız, hepsinden mühimi büyük Türk milletinin müsaade etmesi akla ziyan, ulusal müktesebata alışılmamış bir haldir.

“POSTAL SESLERİ DEMOKRASİ SESİNİ BASTIRAMAYACAK”

Yürürlükteki Anayasanın 2.maddesinde söz edildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve toplumsal bir hukuk devletidir. Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle ayrılamaz bir bütündür. Ulusal ve üniter devlet yapımızın temelleri 1923’de atılmıştır. Egemenlik ise kayıtsız koşulsuz millete aittir.

Bunun hilafına, buna muhalif her teşebbüs, her fikir, her hazırlık, her plan gayri legal, gayri ahlaki, gayri tüzeldir. Ulusal varlığımızın çatısı tarihin, kültürün ve demokrasinin fazilet ve emanetleriyle örülmüştür. Geleceğimizin yol haritası ulusal iradenin şaşmaz, değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez demokratik telif haklarıyla çizilmiştir.

Hiçbir mazeret, hiçbir münasebet demokrasiden kopuşa, silahlı müdahale ve orta rejim hasretlerine destek teşkil edemeyecektir. Postal sesleri, tank paletlerinin gürültüleri demokrasinin sesini bastıramayacak, ulusal hasret ve tercihe üstünlük kuramayacaktır. Türk milleti demokraside karar kılmış, meşruiyet dairesinde kalarak iktidar değişiminin nasıl olacağını yıllar önce belirlemiştir.

Şunu hatırdan çıkarmayalım ki, seçimle gelen kesinlikle surette seçimle gitmelidir. Milletin getirdiğini tekrar millet götürecektir. Öteki bir yol, diğer bir seçenek yoktur, olamayacaktır. Bu prestijle darbe denemeleri, darbeci hevesler, muhtıracı odaklar, cunta arayış ve uğraşları ülkeye yapılacak en büyük kötülük ve düşmanlıktır.

“ERKEN KALKANIN DARBE YAPTIĞI PERİYOT GERİDE KALDI”

Erken kalkanın darbe yaptığı, elinde silah olanın idareye el koyduğu devirler artık geride kalmıştır. Daha hakikat bir sözle kalmak zorundadır. Türkiye darbelerin ceremesini çok çekmiş, acı ve ağır faturalarına makul aralıklarla katlanmak durumunda kalmıştır. Demokrasi dışı müdahaleler her keresinde yıkım getirmiştir.

İhtilaller Türkiye’yi tarihin gerisine sürüklemiş, on yıllarımızı kaybettirmiştir. Demokrasiye ket vuran telaffuz, aksiyon ve her türlü teşebbüs bu ülkenin hem önünü kapatmış, hem de ufkunu karartmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıldönümünde tertemiz bir sayfa açarak yeni yüzyıla Türk milletinin mührünü vurmanın, çağın alnına ulusal birlik ve kardeşliğimizi altın harflerle yazmanın arayış ve maksadıyla bütünleşmek yegane isteğimizdir.

Bunu başarırsak bizi hiç kimse tutamaz. Bunu başarırsak Türkiye’nin önüne hiç kimse geçemez. 15 Temmuz’da vatan, millet ve devletin kurtulmasının yanında demokrasiyle ulusal birliğimiz de uçurumun kenarından dönmüştür. Bu nedenle 15 Temmuz hem demokrasinin hem de ulusal birliğin günüdür ve elbette koruma edilecektir.

“SORUMLULUK HEPİMİZİN”

Sanal ayrılıkların, bayağı kutuplaşmaların, demokrasimizi tahrip eden sakat ve sancılı teşebbüslerin raf ömrü artık dolmuştur. Kardeşliğimize hançer vurdurmayacağız, kaldı ki bu sorumluluk hepimizindir. Demokrasimizi istismar ve ihanetle yıkmayı hedefleyenlere müsaade vermeyeceğiz, hakikaten bu vazife herkesindir.

Bilhassa devlet içine sızan, hukuk dışı hiyerarşik temas içinde olan hiçbir küme, oluşum, yapı ve tertibe fırsat verilmemeli, devlet-i ebed süre ile millet-i ebed süre namus üzere korunmalıdır. Devletin ülkesi ve milletiyle parçalanamaz bütünlüğü her türlü siyasi yahut ideolojik mülahazanın üstünde görülmelidir.

Anayasal tertibi güç kullanarak ve silah yoluyla değiştirmeye heves edenlerin senaryolarını büsbütün yırtıp atmak için bir olmak, bir arada olmak, doğudan batıya, güneyden kuzeye büyük bir millet olduğumuzu dosta da düşmana da göstermek ihmali düşünülemeyecek bir sorumluluktur.

Türkiye bizimdir, herkes eşittir Türkiye’dir. Türk milleti ayrılık kabul etmeyen, kutlu varlığının bedelini kanla, irfanla, fedakarlıkla ödemiş büyük bir kudrettir. Türkiye Cumhuriyet’i var olacak, Türk milleti beşeriyetin incisi ve prestiji olmayı sürdürecektir.

Gün büyük düşünme, istiklalimize, istikbalimize sahip çıkma, küçük hesap yapanları, bölünmemizi ve dağılmamızı gözleyenleri mağlup etme günüdür. Cenab-ı Allah’tan niyazım Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti’ni musibet ve felaketlerden sonsuza kadar koruyup kollamasıdır.

Bu his ve niyetlerle aziz Türk milletine, nerede yaşarsa yaşasın her vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. Devlet ve millet dayanışmasıyla, ulusal ve manevi ortak paydada kucaklaşmayla her çetin imtihandan alnımızın akıyla çıkacağımıza gönülden inanıyorum.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir