Emekliler ve geçici işçilere müjdeli haber

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve süreksiz personellere takım düzenlemesini içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yargıtay birinci lider vekilleri, Danıştay lider vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay daire liderleri, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile tıpkı olacak formda yeniden düzenlenecek.

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay birinci lider vekilleri, Danıştay lider vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay daire liderleri, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı Anayasa Mahkemesi lider ve üyeleri ile eşit duruma getirilecek.

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı, Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile birebir olacak.

Üstün Fedakarlık Madalyası ve Üstün Fedakarlık Nişanı

Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile sarsıntı, yangın, sel üzere afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi yahut bunlarla gayret edilmesi ile meydana gelen ziyanların giderilmesinde yaptığı çalışmalar yahut sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakarlık, muvaffakiyet ve faydalık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası verilecek.

Deprem, yangın, sel üzere afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi yahut bunlarla uğraş edilmesi ile meydana gelen ziyanların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakarlık, muvaffakiyet ve faydalık gösteren yabancı şahıslara cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek.

Hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün muvaffakiyet ve çabayla Türk vatanına hizmet etmiş Türk vatandaşlarından, vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların toplumsal teminatlarının olup olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere taban fiyatın net meblağında aylık ödenecek.

Taşkömürü Havzası’ndaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun’da yapılan değişiklikle, taş kömürü havzası dahilinde kalan taşınmazların, belirtilen durumlarda kalıp kalmadığına ait değerlendirmenin kanunun yürürlüğe girdiği tarih yerine zaman tarihi temel alınmak suretiyle belirlenmesi sağlanacak.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

Ayrıca, hak sahiplerinin yasal ipotek tesis etmek suretiyle taşınmazlarını isimlerine tescil ettirmelerine ait düzenlemeyle, uygulamada karşılaşılan sıkıntılar tahlile kavuşturulacak.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle 31 Aralık 2012 ve öncesi periyoda ait işsizlik ödeneği müracaatlarına istinaden yapılan ödemelerden fazla ve yersiz ödeme olduğu tespit edilmiş olup bu hususun yürürlük tarihi prestijiyle tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek. Fazla ve yersiz ödeme dava ve icra takibine husus edilmiş ise tüm ferileri ile birlikte terkin edilerek dava ve icra evraklarının takip ve tahsil süreçlerine devam edilmeyecek. Tahsil edilenler iade yahut mahsup edilmeyecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma koşuluyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ödenen 1100’er lira 2000 liraya çıkarılacak.

Yaşlılık, malullük, mevt aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine belge bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık taban ödeme fiyatı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

GEÇİCİ PERSONEL ÇALIŞTIRMA MÜDDETİ ARTIRILIYOR

Kanunla, kurumların muhtaçlıkları doğrultusunda süreksiz emekçi çalıştırma mühleti de artırılırdı.

Buna nazaran süreksiz iş durumlarında çalışanların çalışma mühletleri birebir vize devri içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu müddetin belirlenmesinde yönetim, kurum ve kuruluşun bağlı yahut ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

Sürekli personel takımlarına yahut kontratlı işçi statüsüne geçişi yapılamadığından süreksiz iş durumlarında çalıştırılmaya devam edilen emekçilerin, bağlı bulunduğu toplumsal güvenlik kurumundan yaşlılık yahut emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte iş kontratlarının sona erdirilmesini zarurî tutan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Bu formda iş mukavelesinin sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kararının mukavelenin taraflarına bırakılması amaçlanıyor.

İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan süreksiz personeller, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet mühleti temel alınarak bu işyerlerinde boş olan daima personel takımlarına geçirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip takım yahut konumlarında bulunan işçi ortasında fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik olarak ek ödeme yapılacak.

Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı, en düşük 7 bin 500 lira olacak.

Muharip gazi aylıkları ile vefatları halinde yakınlarına bağlanan aylıklar ve güvenlik korucularının emekli aylıklarına ait düzenlemeler 1 Nisan 2023’ten geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

ÖDEME 7 NİSAN’DAN İTİBAREN

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi nisan ayı ödeme periyodundan itibaren yayımı tarihinde uygulanacak.

Yüksek yargı mensuplarının özlük haklarına yönelik hususları, kanunun yayımını takip eden ay başından, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip takım yahut konumlarında bulunan çalışana yönelik düzenleme ise kanunun yayımını takip eden ayın 1’inde, öteki düzenlemeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

3 AY FAZLA MESAİ

Kanundaki bir öteki düzenleme ile Toplumsal Güvenlik Kurumuna Ait Birtakım Düzenlemeler Hakkında Kanuna süreksiz husus eklendi.

Buna nazaran, emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşların emeklilik süreçlerinin hızlandırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nda 657 sayılı kanuna tabi işçiye, 1 Nisan 2023 – 30 Haziran 2023 tarihleri ortasında 3 ay mühletle, ayda 100 saati ve 2023 yılı merkezi idare bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat fiyatının 10 katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma fiyatı verilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir