İnternetten Yardım Toplamada Yeni Dönem: İzin Almak Zorunlu Oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve internet ortamında gerçekleştirilen yardım toplama faaliyetlerini ilgilendiren ‘Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik’, dün gece Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle birlikte internet ortamında yardım toplama mevzuatında değişikliğe gidildi.

Buna göre internet ortamında gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik kapsamında alındı. Böylelikle artık internet ortamında yapılan tüm yardım toplama faaliyetleri için izin istemek zorunlu olacak. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na eklenmesi planlanan hükümle internet ortamında izinsiz yapılan yardım toplama faaliyetlerine erişim engeli getirilecek.

Yayımlanan yönetmelikteki maddeler şu şekilde:

yardım toplama

Yardım toplama: Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca, kamu yararı gözetilmek ve belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere, izin alınması veya bildirimde bulunulması kaydıyla belirli süre ve yerlerde ayni ve/veya nakdi yardım istenmesini, Yardım toplama faaliyeti: Yetkili makama başvuru ile başlayan, yardımların toplanması, kaydı, muhafazası, amacına uygun bir şekilde sarf edilmesi, kesin hesabın çıkarılması ve ilgili diğer iş ve işlemleri kapsayan süreci, Yetkili makam: 2860 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenecek olan izin vermeye veya bildirimi kabul etmeye yetkili valilik veya kaymakamlığı ifade eder.

Yönetmelikte yardım toplama izni verilenlerin internet ortamı dâhil tüm yardım toplama faaliyetlerinde kullanacakları her türlü materyale Dernekler Bilgi Sistemi üzerinden verilen yardım toplama izin numarasının yazılmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanınca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan dernek, kurum ve vakıflar ise kendilerine verilen izin kararının yılı ve sayısını yazmakla yetinebilecekler.

Ayrıca yardım toplama izni verilenlere ilişkin bilgiler, izin veren makam ile Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanabilecek. Yönetmelik, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir